روز خبرنگار  

در هفدهم مرداد ماه سال 1377، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری کرد. این روز ارزشمند اجتماعی، بر همه خبرنگاران، روزنامه نگاران و نویسندگان گرامی باد.

ادامه مطلب  

عروسی قاسم در کربلا؟  

شهید مطهری می‌نویسد:
«می‌گویند:
در همان گرماگرم روز عاشورا، که می‌دانیم مجال نماز خواندن هم نبود و امام نماز
خوف خواند، امام فرمود حجله عروسی راه بیندازید، من می‌خواهم عروسی قاسم را با یکی
از دخترهایم، لااقل شبیهش هم شده، در اینجا ببینم. (حالا قاسم یک بچه سیزده‌ساله
است.) چرا؟‌ آخر آرزو دارم، آرزو را که نمی‌توانم به گور ببرم. شما را به خدا
ببینید، یک حرفی است که اگر به زن دهاتی بگویی، به او برمی‌خورد. گاهی از یک افراد
خیلی سطح پایین [می‌ش

ادامه مطلب  

آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا  

 
بیوگرافی کوتاه ریحانه پارسا
ریحانه پارسا بازیگر اهل تهران و متولد اسفند سال ۱۳۷۷ می باشد. وی دارای دیپلم نمایش از هنرستان سوره است. او بواسطه بازی در نقش لیلا در سریال پدر که از شبکه دوم سیما پخش شد، به شهرت زیادی رسیده است. وی کار حرفه ایی خودش را از تئاتر در هنرستان سوره شروع کرده و برای بازی در سریال پدر ، از بین ۲۵۰ نفر انتخاب شد و از این بابت خوشحال است
 
آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا را در ادامه مطلب ببینید.فیلم جدید دات آی آر

ادامه مطلب  

آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا  

 
بیوگرافی کوتاه ریحانه پارسا
ریحانه پارسا بازیگر اهل تهران و متولد اسفند سال ۱۳۷۷ می باشد. وی دارای دیپلم نمایش از هنرستان سوره است. او بواسطه بازی در نقش لیلا در سریال پدر که از شبکه دوم سیما پخش شد، به شهرت زیادی رسیده است. وی کار حرفه ایی خودش را از تئاتر در هنرستان سوره شروع کرده و برای بازی در سریال پدر ، از بین ۲۵۰ نفر انتخاب شد و از این بابت خوشحال است
 
آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا را در ادامه مطلب ببینید.فیلم جدید دات آی آر

ادامه مطلب  

آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا  

 
بیوگرافی کوتاه ریحانه پارسا
ریحانه پارسا بازیگر اهل تهران و متولد اسفند سال ۱۳۷۷ می باشد. وی دارای دیپلم نمایش از هنرستان سوره است. او بواسطه بازی در نقش لیلا در سریال پدر که از شبکه دوم سیما پخش شد، به شهرت زیادی رسیده است. وی کار حرفه ایی خودش را از تئاتر در هنرستان سوره شروع کرده و برای بازی در سریال پدر ، از بین ۲۵۰ نفر انتخاب شد و از این بابت خوشحال است
 
آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا را در ادامه مطلب ببینید.فیلم جدید دات آی آر

ادامه مطلب  

آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا  

 
بیوگرافی کوتاه ریحانه پارسا
ریحانه پارسا بازیگر اهل تهران و متولد اسفند سال ۱۳۷۷ می باشد. وی دارای دیپلم نمایش از هنرستان سوره است. او بواسطه بازی در نقش لیلا در سریال پدر که از شبکه دوم سیما پخش شد، به شهرت زیادی رسیده است. وی کار حرفه ایی خودش را از تئاتر در هنرستان سوره شروع کرده و برای بازی در سریال پدر ، از بین ۲۵۰ نفر انتخاب شد و از این بابت خوشحال است
 
آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا را در ادامه مطلب ببینید.فیلم جدید دات آی آر

ادامه مطلب  

آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا  

 
بیوگرافی کوتاه ریحانه پارسا
ریحانه پارسا بازیگر اهل تهران و متولد اسفند سال ۱۳۷۷ می باشد. وی دارای دیپلم نمایش از هنرستان سوره است. او بواسطه بازی در نقش لیلا در سریال پدر که از شبکه دوم سیما پخش شد، به شهرت زیادی رسیده است. وی کار حرفه ایی خودش را از تئاتر در هنرستان سوره شروع کرده و برای بازی در سریال پدر ، از بین ۲۵۰ نفر انتخاب شد و از این بابت خوشحال است
 
آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا را در ادامه مطلب ببینید.فیلم جدید دات آی آر

ادامه مطلب  

آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا  

 
بیوگرافی کوتاه ریحانه پارسا
ریحانه پارسا بازیگر اهل تهران و متولد اسفند سال ۱۳۷۷ می باشد. وی دارای دیپلم نمایش از هنرستان سوره است. او بواسطه بازی در نقش لیلا در سریال پدر که از شبکه دوم سیما پخش شد، به شهرت زیادی رسیده است. وی کار حرفه ایی خودش را از تئاتر در هنرستان سوره شروع کرده و برای بازی در سریال پدر ، از بین ۲۵۰ نفر انتخاب شد و از این بابت خوشحال است
 
آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا را در ادامه مطلب ببینید.فیلم جدید دات آی آر

ادامه مطلب  

آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا  

 
بیوگرافی کوتاه ریحانه پارسا
ریحانه پارسا بازیگر اهل تهران و متولد اسفند سال ۱۳۷۷ می باشد. وی دارای دیپلم نمایش از هنرستان سوره است. او بواسطه بازی در نقش لیلا در سریال پدر که از شبکه دوم سیما پخش شد، به شهرت زیادی رسیده است. وی کار حرفه ایی خودش را از تئاتر در هنرستان سوره شروع کرده و برای بازی در سریال پدر ، از بین ۲۵۰ نفر انتخاب شد و از این بابت خوشحال است
 
آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا را در ادامه مطلب ببینید.فیلم جدید دات آی آر

ادامه مطلب  

آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا  

 
بیوگرافی کوتاه ریحانه پارسا
ریحانه پارسا بازیگر اهل تهران و متولد اسفند سال ۱۳۷۷ می باشد. وی دارای دیپلم نمایش از هنرستان سوره است. او بواسطه بازی در نقش لیلا در سریال پدر که از شبکه دوم سیما پخش شد، به شهرت زیادی رسیده است. وی کار حرفه ایی خودش را از تئاتر در هنرستان سوره شروع کرده و برای بازی در سریال پدر ، از بین ۲۵۰ نفر انتخاب شد و از این بابت خوشحال است
 
آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا را در ادامه مطلب ببینید.فیلم جدید دات آی آر

ادامه مطلب  

آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا  

 
بیوگرافی کوتاه ریحانه پارسا
ریحانه پارسا بازیگر اهل تهران و متولد اسفند سال ۱۳۷۷ می باشد. وی دارای دیپلم نمایش از هنرستان سوره است. او بواسطه بازی در نقش لیلا در سریال پدر که از شبکه دوم سیما پخش شد، به شهرت زیادی رسیده است. وی کار حرفه ایی خودش را از تئاتر در هنرستان سوره شروع کرده و برای بازی در سریال پدر ، از بین ۲۵۰ نفر انتخاب شد و از این بابت خوشحال است
 
آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا را در ادامه مطلب ببینید.فیلم جدید دات آی آر

ادامه مطلب  

آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا  

 
بیوگرافی کوتاه ریحانه پارسا
ریحانه پارسا بازیگر اهل تهران و متولد اسفند سال ۱۳۷۷ می باشد. وی دارای دیپلم نمایش از هنرستان سوره است. او بواسطه بازی در نقش لیلا در سریال پدر که از شبکه دوم سیما پخش شد، به شهرت زیادی رسیده است. وی کار حرفه ایی خودش را از تئاتر در هنرستان سوره شروع کرده و برای بازی در سریال پدر ، از بین ۲۵۰ نفر انتخاب شد و از این بابت خوشحال است
 
آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا را در ادامه مطلب ببینید.فیلم جدید دات آی آر

ادامه مطلب  

آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا  

 
بیوگرافی کوتاه ریحانه پارسا
ریحانه پارسا بازیگر اهل تهران و متولد اسفند سال ۱۳۷۷ می باشد. وی دارای دیپلم نمایش از هنرستان سوره است. او بواسطه بازی در نقش لیلا در سریال پدر که از شبکه دوم سیما پخش شد، به شهرت زیادی رسیده است. وی کار حرفه ایی خودش را از تئاتر در هنرستان سوره شروع کرده و برای بازی در سریال پدر ، از بین ۲۵۰ نفر انتخاب شد و از این بابت خوشحال است
 
آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا را در ادامه مطلب ببینید.فیلم جدید دات آی آر

ادامه مطلب  

آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا  

 
بیوگرافی کوتاه ریحانه پارسا
ریحانه پارسا بازیگر اهل تهران و متولد اسفند سال ۱۳۷۷ می باشد. وی دارای دیپلم نمایش از هنرستان سوره است. او بواسطه بازی در نقش لیلا در سریال پدر که از شبکه دوم سیما پخش شد، به شهرت زیادی رسیده است. وی کار حرفه ایی خودش را از تئاتر در هنرستان سوره شروع کرده و برای بازی در سریال پدر ، از بین ۲۵۰ نفر انتخاب شد و از این بابت خوشحال است
 
آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا را در ادامه مطلب ببینید.فیلم جدید دات آی آر

ادامه مطلب  

آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا  

 
بیوگرافی کوتاه ریحانه پارسا
ریحانه پارسا بازیگر اهل تهران و متولد اسفند سال ۱۳۷۷ می باشد. وی دارای دیپلم نمایش از هنرستان سوره است. او بواسطه بازی در نقش لیلا در سریال پدر که از شبکه دوم سیما پخش شد، به شهرت زیادی رسیده است. وی کار حرفه ایی خودش را از تئاتر در هنرستان سوره شروع کرده و برای بازی در سریال پدر ، از بین ۲۵۰ نفر انتخاب شد و از این بابت خوشحال است
 
آدرس اینستاگرام ریحانه پارسا را در ادامه مطلب ببینید.فیلم جدید دات آی آر

ادامه مطلب  

کلاس مربیگری درجه 3 در تهران  

کمیته آموزش فدراسیون قصد دارد یک دوره مربیگری درجه 3 در کمپ تیم های ملی در تهران برگزار نماید.متقاضیان می توانند از طریق لینک ثبت نام دوره های مربیگری در سامانه ملی دوچرخه سواری حداکثر تا تاریخ 1397/05/31 ، اقدام نمایند .افراد واجد شرایط :1. عضویت در سامانه ملی دوچرخه سواری ( بخش ثبت نام انفرادی مربی و دریافت کد رهگیری )http://portal.cfi.ir/Member/PreCoachRegister2. رده سنی متولدین از تاریخ 1377/1/1 لغایت 1352/1/13. کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان4. ارائه آخرین مدرک تحصیل

ادامه مطلب  

مروری بر ۳۱ پیام حج رهبر انقلاب  

مروری بر ۳۱ پیام حج رهبر انقلاب
1397/05/29 پیام‌ها و نامه‌ها - پیام به حجاج بیت‌الله الحرام
1396/06/09 پیام‌ها و نامه‌ها - پیام به حجاج بیت‌الله الحرام
1395/06/15 پیام‌ها و نامه‌ها - پیام به مسلمانان جهان به مناسبت فرارسیدن موسم حج
1394/07/01 پیام‌ها و نامه‌ها - پیام به حجاج بیت‌الله‌الحرام
1393/07/08 پیام‌ها و نامه‌ها - پیام به حجاج بیت‌الله‌الحرام‌
1392/07/22 پیام‌ها و نامه‌ها - پیام به کنگره عظیم حج
1391/08/04 پیام‌ها و نامه‌ها - پیام به کنگره‌ی عظیم حج
1390/08/14

ادامه مطلب  

فهرست پرسش های ساختار تشکیلاتی گمرک ایران  

آخرین بازنگری در چارت سازمانی در چه سالی انجام گردید؟
شهریورماه 1377
ساختار تشکیلاتی گمرک ایران در چه سالی به تصویب رسیده است؟‌
ستاد مرکزی در اردیبهشت ماه سال 77 و گمرکات اجرایی در خردادماه سال 79

تعداد معاونتهای گمرک ایران؟
4 معاونت تحت عناوین اداری و مالی،‌ امور گمرکی،‌ طرح و برنامه ،‌حقوقی

تعداد پستهای سازمانی ؟
7930 پست سازمانی

تعداد واحدهای تابعه؟
‌154 واحد گمرکی مستقر در 28 استان

تعداد حوزه های نظارت ؟
8 حوزه

تعداد ادارات کل اجرایی؟
24 و

ادامه مطلب  

فهرست پرسش های ساختار تشکیلاتی گمرک ایران  

آخرین بازنگری در چارت سازمانی در چه سالی انجام گردید؟
شهریورماه 1377
ساختار تشکیلاتی گمرک ایران در چه سالی به تصویب رسیده است؟‌
ستاد مرکزی در اردیبهشت ماه سال 77 و گمرکات اجرایی در خردادماه سال 79

تعداد معاونتهای گمرک ایران؟
4 معاونت تحت عناوین اداری و مالی،‌ امور گمرکی،‌ طرح و برنامه ،‌حقوقی

تعداد پستهای سازمانی ؟
7930 پست سازمانی

تعداد واحدهای تابعه؟
‌154 واحد گمرکی مستقر در 28 استان

تعداد حوزه های نظارت ؟
8 حوزه

تعداد ادارات کل اجرایی؟
24 و

ادامه مطلب  

کلاشا- منبع استرس  

سیستم یوگا به دو بخش اصلی هاتایوگا و راجایوگا تقسیم می شود. اولی بخش مربوط به کنترل تنفس است و دومین بخش به سیستم عملی پیش رفته یوگا مربوط می‌شود، که درباره کنترل نیروهای عظیم روانی عمل می کند. پتانچلی، پدریوگا، در سوتراها به پنج مانع که روان ر ادر تسلط دارند اشاره می کند، که عبارت اند از نادانی، نفس، آز، تنفر، و دل بستگی و آنها را حجاب می داند. کلاشاها فیزیولوژیک نیز بر بدن می گذارد.
میدان های انرژی در بدن
حالا بیایید بدن را مطالعه کنیم. طبق

ادامه مطلب  

کلاشا- منبع استرس  

سیستم یوگا به دو بخش اصلی هاتایوگا و راجایوگا تقسیم می شود. اولی بخش مربوط به کنترل تنفس است و دومین بخش به سیستم عملی پیش رفته یوگا مربوط می‌شود، که درباره کنترل نیروهای عظیم روانی عمل می کند. پتانچلی، پدریوگا، در سوتراها به پنج مانع که روان ر ادر تسلط دارند اشاره می کند، که عبارت اند از نادانی، نفس، آز، تنفر، و دل بستگی و آنها را حجاب می داند. کلاشاها فیزیولوژیک نیز بر بدن می گذارد.
میدان های انرژی در بدن
حالا بیایید بدن را مطالعه کنیم. طبق

ادامه مطلب  

#گردشگری1  

عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه مربوط به دوره قاجاره که در تهران، میدان بهارستان واقع
شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰ به عنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب
به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، و به سرکاری رضا قلی خان
(ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی
(دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده. در واقع نام این عمارت نیز
بر

ادامه مطلب  

#گردشگری1  

عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه مربوط به دوره قاجاره که در تهران، میدان بهارستان واقع
شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰ به عنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب
به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، و به سرکاری رضا قلی خان
(ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی
(دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده. در واقع نام این عمارت نیز
بر

ادامه مطلب  

#گردشگری1  

عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه مربوط به دوره قاجاره که در تهران، میدان بهارستان واقع
شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰ به عنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب
به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، و به سرکاری رضا قلی خان
(ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی
(دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده. در واقع نام این عمارت نیز
بر

ادامه مطلب  

#گردشگری1  

عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه مربوط به دوره قاجاره که در تهران، میدان بهارستان واقع
شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰ به عنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب
به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، و به سرکاری رضا قلی خان
(ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی
(دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده. در واقع نام این عمارت نیز
بر

ادامه مطلب  

#گردشگری1  

عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه مربوط به دوره قاجاره که در تهران، میدان بهارستان واقع
شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰ به عنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب
به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، و به سرکاری رضا قلی خان
(ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی
(دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده. در واقع نام این عمارت نیز
بر

ادامه مطلب  

#گردشگری1  

عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه مربوط به دوره قاجاره که در تهران، میدان بهارستان واقع
شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰ به عنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب
به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، و به سرکاری رضا قلی خان
(ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی
(دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده. در واقع نام این عمارت نیز
بر

ادامه مطلب  

#گردشگری1  

عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه مربوط به دوره قاجاره که در تهران، میدان بهارستان واقع
شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰ به عنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب
به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، و به سرکاری رضا قلی خان
(ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی
(دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده. در واقع نام این عمارت نیز
بر

ادامه مطلب  

#گردشگری1  

عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه مربوط به دوره قاجاره که در تهران، میدان بهارستان واقع
شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰ به عنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب
به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، و به سرکاری رضا قلی خان
(ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی
(دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده. در واقع نام این عمارت نیز
بر

ادامه مطلب  

#گردشگری1  

عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه مربوط به دوره قاجاره که در تهران، میدان بهارستان واقع
شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰ به عنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب
به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، و به سرکاری رضا قلی خان
(ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی
(دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده. در واقع نام این عمارت نیز
بر

ادامه مطلب  

#گردشگری1  

عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه مربوط به دوره قاجاره که در تهران، میدان بهارستان واقع
شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰ به عنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب
به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، و به سرکاری رضا قلی خان
(ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی
(دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده. در واقع نام این عمارت نیز
بر

ادامه مطلب  

#گردشگری1  

عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه مربوط به دوره قاجاره که در تهران، میدان بهارستان واقع
شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰ به عنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب
به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، و به سرکاری رضا قلی خان
(ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی
(دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده. در واقع نام این عمارت نیز
بر

ادامه مطلب  

#گردشگری1  

عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه مربوط به دوره قاجاره که در تهران، میدان بهارستان واقع
شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰ به عنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب
به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، و به سرکاری رضا قلی خان
(ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی
(دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده. در واقع نام این عمارت نیز
بر

ادامه مطلب  

#گردشگری1  

عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه مربوط به دوره قاجاره که در تهران، میدان بهارستان واقع
شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰ به عنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب
به ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، و به سرکاری رضا قلی خان
(ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی
(دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده. در واقع نام این عمارت نیز
بر

ادامه مطلب  

غذا خوردن تحت استرس  

تاکید یوگا در مورد رژیم غذایی این است که بایستی تا حد ممکن طبیعی غذا خورد. یک برنامه غذایی درست و متعادل شخص را از نگرانی راجع به غذا رها می‌کند. یوگا نه تنها  به این رهایی رسیدگی می کند، بلکه به رهایی از غذاهایی که ایجاد بیماری می کنند نیز کمک می کند. هر کسی مانند هر حیوانی می داند که چه غذایی برای او خوب یا بد است. ولی این انسان است که غذای مخالف سلامتی خود را انتخاب می کند، چرا که دانش درمان را دارد. در صورتی که این دنش کمک نکند، که اغلب اتفاق

ادامه مطلب  

غذا خوردن تحت استرس  

تاکید یوگا در مورد رژیم غذایی این است که بایستی تا حد ممکن طبیعی غذا خورد. یک برنامه غذایی درست و متعادل شخص را از نگرانی راجع به غذا رها می‌کند. یوگا نه تنها  به این رهایی رسیدگی می کند، بلکه به رهایی از غذاهایی که ایجاد بیماری می کنند نیز کمک می کند. هر کسی مانند هر حیوانی می داند که چه غذایی برای او خوب یا بد است. ولی این انسان است که غذای مخالف سلامتی خود را انتخاب می کند، چرا که دانش درمان را دارد. در صورتی که این دنش کمک نکند، که اغلب اتفاق

ادامه مطلب  

آیا عاشورا بیش از 70 ساعت طول کشید؟  

محمد اسفندیاری می‌نویسد:
«فاضل دربندی سرآمد
اعلامی است که در فضائل ائمه طاهرین (ع)، خاصه امام حسین (ع)، سخت دچار غلو شده و
به ورطه افسانه‌سرایی افتاده است. وی می‌گوید از امام حسین (ع) در روز عاشورا بیش
از هزار معجزه صادر شد. و برای اینکه کسی اشکال نکند که این همه معجزه در یک روز
ممکن نیست، به صراحت می‌گوید: روز عاشورا 72 ساعت بود.» (اسفندیاری، 1395: 116)
 
شهید مطهری می‌گوید:

«]فاضل دربندی[ در کتاب ”اسرار الشهاده“ نوشته است که در کربلا یک میلیون و

ادامه مطلب  

انتقاد از برگزاری شوی لباس در کاخ نیاوران  

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران، نسبت به برگزاری شوی لباس در کاخ نیاوران انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل‌آبادی در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری شوی لباس در کاخ نیاوران گفت: همانگونه که در رسانه ها شنیده‌اید، شوی لباس در تالار آبی کاخ تاریخی و میراثی نیاوران که به شماره ٢٠٢٥ و درسال ١٣٧٧ به ثبت رسیده برای دومین سال برگزار شده است.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

سید الاسرای ایران  

۲۶ام مرداد سال ۱۳۶۹ روز تاریخی آزادی اسرای عزیزمان ۲ سال پس از پیروزی رزمندگان اسلام در ۸ سال دفاع مقدس می‌باشد. در اکثر حوادث موارد استثنایی وجود دارد و یکی از استثناهای آزادگان عزیز، امیر خلبان آزاده سرلشگر حسین لشکری می‌باشد که مختصری از زندگی‌نامه و ایستادگی ایشان تقدیم می‌گردد: 
   خلبان آزاده حسین لشکری در دوران اسارت خویش سال‌ها به دور از چشم نیروهای صلیب سرخ و بدون آنکه خبری از او در اختیار خانواده‌اش گذاشته شود، غریب و تنها بو

ادامه مطلب  

سید الاسرای ایران  

۲۶ام مرداد سال ۱۳۶۹ روز تاریخی آزادی اسرای عزیزمان ۲ سال پس از پیروزی رزمندگان اسلام در ۸ سال دفاع مقدس می‌باشد. در اکثر حوادث موارد استثنایی وجود دارد و یکی از استثناهای آزادگان عزیز، امیر خلبان آزاده سرلشگر حسین لشکری می‌باشد که مختصری از زندگی‌نامه و ایستادگی ایشان تقدیم می‌گردد: 
   خلبان آزاده حسین لشکری در دوران اسارت خویش سال‌ها به دور از چشم نیروهای صلیب سرخ و بدون آنکه خبری از او در اختیار خانواده‌اش گذاشته شود، غریب و تنها بو

ادامه مطلب  

سید الاسرای ایران  

۲۶ام مرداد سال ۱۳۶۹ روز تاریخی آزادی اسرای عزیزمان ۲ سال پس از پیروزی رزمندگان اسلام در ۸ سال دفاع مقدس می‌باشد. در اکثر حوادث موارد استثنایی وجود دارد و یکی از استثناهای آزادگان عزیز، امیر خلبان آزاده سرلشگر حسین لشکری می‌باشد که مختصری از زندگی‌نامه و ایستادگی ایشان تقدیم می‌گردد: 
   خلبان آزاده حسین لشکری در دوران اسارت خویش سال‌ها به دور از چشم نیروهای صلیب سرخ و بدون آنکه خبری از او در اختیار خانواده‌اش گذاشته شود، غریب و تنها بو

ادامه مطلب  

داهیون  

داهیون

 
داهیون - 다현 - Dahyun - تاریخ تولد ۲۸ مهٔ ۱۹۹۸ ‏ - 7 خرداد 1377
 
اسم اصلی :  کیم داهیون - Kim Dahyun 
اسم استیج : داهیون 
موقعیت در گروه :   رپر کمکی
قد :  159 سانتی متر
وزن : 48 kg
گروه خونی :   O
ملیت :   کره
محل تولد :   سونگنام - گیونگی دو - کره جنوبی
شمارش پیرهن : 7
 
همه چی راجب توبو ی  توایس در ادامه مطلب
ادامه مطلب رو از دست ندید !!!!
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

داهیون  

داهیون

 
داهیون - 다현 - Dahyun - تاریخ تولد ۲۸ مهٔ ۱۹۹۸ ‏ - 7 خرداد 1377
 
اسم اصلی :  کیم داهیون - Kim Dahyun 
اسم استیج : داهیون 
موقعیت در گروه :   رپر کمکی
قد :  159 سانتی متر
وزن : 48 kg
گروه خونی :   O
ملیت :   کره
محل تولد :   سونگنام - گیونگی دو - کره جنوبی
شمارش پیرهن : 7
 
همه چی راجب توبو ی  توایس در ادامه مطلب
ادامه مطلب رو از دست ندید !!!!
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

به یاد مش حسن و با آرزوی سلامت برای مش اسلام  

در "سایه روشن" نور صبحگاهی طلوع خورشید چشم از خواب گرفت و پنجره ی اتاقش را گشود. سال ها بود دلش می خواست" خانه ای روی آب" می داشت، تا "جایی برای زندگی" که ثابت باشد.
در "خانه خلوت" او، جز خودش کسی زندگی نمی کرد. زیرا همسرش که همه او را "بانو" صدایش می زدند، در" چهل سالگی " سر بر زمین گذاشت و تنها یادگاری اش که صمیمانه دوستش می داشت، " روسری آبی" او بود.
اما از روزی که روح بانو به سوی " ملکوت" پرواز کرده بود" با سایه خیال" شریک زندگی اش همراه بود.بر روی تخت ک

ادامه مطلب  

محمد پنچر راننده فداکار آذربایجان  

محمد بهراپور معروف به (( محمد پنچر)) در سال 1309 در تبریز متولد شد . وی دوران سربازی خود را در شهرستان ماکو گذرانده و در آن زمان راننده  ورهرام بود . بعلت رفت و آمدی که به شهرستان خوی داشت . با همسر مرحومش که او نیز متولد تبریز بود . تصمیم به سکونت در خوی می گیرد .وی جزو معدود افرادی بود که در شهرستان خوی خودرو سنگین داشت و خدمات ارزنده ای برای رفاه اهالی منطقه سکمن آباد . الند و سیه چشمه انجام داد. بطوریکه حتی پس از گذشت سالها  از وفاتش می گذرد .هنوز ه

ادامه مطلب  

«زنان در برابر تنیدگی»  

در اکثر کشورهای غربی با تغییرات بنیادی نقش زن مواجه هستیم. ضرورتهای اقتصادی همراه با جنبشهای دفاع از حقوق زنان، آنها را در جهت انتخاب یک زندگی فعال حرفه ای سوق داده است و جاه طلبی طی سلسله مراتب سازمانی و برعهده گرفتن حرفه ای مستقل (و نه تنها دریافت دستمزدی به منزله مکمل دستمزد شوهرانشان) را در آنان برانگیخته است. زنان جوان بیش از پیش وارد بازار کار می‌شوند. 
برای مثال در ایالات متحده امریکا، 6/23 درصد از مدیران و کارمندان را زنان تشکیل می‌ده

ادامه مطلب  

«زنان در برابر تنیدگی»  

در اکثر کشورهای غربی با تغییرات بنیادی نقش زن مواجه هستیم. ضرورتهای اقتصادی همراه با جنبشهای دفاع از حقوق زنان، آنها را در جهت انتخاب یک زندگی فعال حرفه ای سوق داده است و جاه طلبی طی سلسله مراتب سازمانی و برعهده گرفتن حرفه ای مستقل (و نه تنها دریافت دستمزدی به منزله مکمل دستمزد شوهرانشان) را در آنان برانگیخته است. زنان جوان بیش از پیش وارد بازار کار می‌شوند. 
برای مثال در ایالات متحده امریکا، 6/23 درصد از مدیران و کارمندان را زنان تشکیل می‌ده

ادامه مطلب  

تبیین نظریه‌ی «شارع به مثابه قانون‌گذار»  

منظر قانونگذاری مقام صدور شریعت، در برابر منظر مولویت شریعت، بر آن است که حق تعالی به مثابه قانون‌گذار به انسان تشریع فرموده است. تشبیه احکام شرعی به قانون سابقه دارد.تحلیلی که فلاسفه از شریعت دارند، با این منظر سازگاری بسیار زیادی دارد. برای فلاسفه این مهم است که حتی کارهای طبیعی انسان‌ها، مانند خوردن و خوابیدن و نکاح، با روشی انسانی و بر اساس قواعد انجام شود و نمی پذیرند که این امور بدون قانون رها شود و از اینجا نیز به ضرورت شریعت می‌رس

ادامه مطلب  

بیو گرافی الیکا عبدالرزاقی + ازدواج الیکا عبدالرزاقی  

بیو گرافی الیکا عبدالرزاقی + ازدواج الیکا عبدالرزاقی
مهستان » عکس های جدید همراه زندیگنامه خانم الیکا عبدالرزاقی , را در ادامه مشاهده نمایید


الیکا عبدالرزاقی » زمینه فعالیت سینما، تئاتر و تلویزیون – تولد 18 مرداد 1358 (36 سال) – شهر رامسر – والدین سوسن فلکی مقدم – سالهای فعالیت 1377 تاکنون همسر
امین زندگانی – مدرک تحصیلی فارغالتحصیل آموزشگاه هنری سمندریان – لیسانس ادبیات نمایشی . نخستین فعالیت تلویزیونی در سال 77 و در سریال گمشده به کارگردا

ادامه مطلب  

عزت الله انتظامي در گذشت  

عزت الله انتظامی بازیگر کهنه کار سینمای ایران صبح جمعه دار فانی را وداع گفت.
به گزارش ایرنا، مجید انتظامی در گفت وگو با ایرنا این خبر را تایید کرد.
عزت‌الله انتظامی 31 خرداد سال 1303 در محلهٔ سنگلج تهران متولد شد. وی فعالیت هنری خود را با پیش پرده خوانی در تماشاخانه‌های لاله زار شروع کرد و پس از یک سال به تماشاخانه‌های هنر و فرهنگ تهران رفت.
در سال 1320 نخستین نمایش حرفه‌ای خود را با عنوان اولتیماتوم نوشته پرویز خطیبی به کارگردانی اصغر تفکری در

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  >